Doskonalenie zarządazania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego.

Warsztaty zarządznia strategicznego

Większość jednostek samorządu terytorialnego ma opracowane strategie rozwoju lokalnego. Większość z nich aktualizuje je nawet od czasu do czasu. Ale czy monitorujemy na bieżąco ich realizację? Czy potrafimy w każdym dowolnym momencie z naszego wewnętrznego systemu informacji wygenerować zintegrowane dane pokazujące obraz naszej gminy, miasta, powiatu? Monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego i jej programów operacyjnych jest powszechnie w polskich samorządach najsłabszym ogniwem systemu zarządzania strategicznego.

Odpowiedzią na tę słabość jest cykl warsztatów zarządzania strategicznego dla gmin, miast i powiatów, organizowany w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego”. Warsztaty wybrane zostały jako forma nauki metodyki monitorowania realizacji programów rozwojowych. Będą to szkolenia prowadzone przez eksperta wraz z samodzielną pracą zespołów jst pomiędzy spotkaniami. Obejmą takie zagadnienia, jak: dobór i selekcja wskaźników monitoringu, identyfikacja wartości bazowych do wskaźników i ich pomiar, szczegółowa organizacja procesu monitoringu w odpowiedzi na zaistniałe lokalnie trudności, pisanie wewnętrznych raportów z monitoringu realizacji strategii i programów. W ramach warsztatów opracowana zostanie lub zaktualizowana (jeśli istnieje) „mapa aktywności ngo” na terenie jst oraz wykonane zostanie badanie opinii mieszkańców nt. warunków życia, oczekiwań rozwojowych i jakości usług publicznych. Celem warsztatów jest wypracowanie przez każdą z jst systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i/lub programów sektorowych oraz kluczowych planów wykonawczych.

Aby warsztaty osiągnęły zamierzony cel, tj. wypracowanie przez każdą z jst biorących udział w projekcie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju lub programów sektorowych, konieczne jest zaangażowanie odpowiedniego zespołu osób, które pracując w urzędach administrującymi tymi jednostki, uczestniczą w procesie zarządzania strategicznego. Ze strony każdej z 45 jst uczestniczących w projekcie, w warsztatach udział brać będą cztery osoby ze wszystkich poziomów systemu zarządzania: ścisłego kierownictwa, średniego szczebla kierowniczego oraz poziomu wykonawczego. Grupa tych osób musi tworzyć trzon wewnętrznego zespołu w danej jst, pracującego nad problematyką aktualizacji strategii i planów operacyjnych oraz systemem ich monitoringu.

W ciągu dwu lat odbędą się co najmniej cztery warsztaty. A pomiędzy spotkaniami konsultanci zaangażowani przez kierownictwo projektu będą służyli zespołom pomocą w jednostkach, bowiem znacząca część pracy musi być wykonana samodzielnie między spotkaniami. Konferencja rozpoczynająca pracę warsztatów odbędzie się we wrześniu. Na pierwszym warsztacie w oparciu o zebrane dane i badania ankietowe każda jst zidentyfikuje swoje kluczowe problemy i priorytety rozwoju oraz dostosuje do swoich uwarunkowań proponowany system monitorowania realizacji strategii, wraz z zestawem regulacji wewnętrznych. Po warsztatach będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania przy rozwiązywaniu problemów w stosowaniu metodyki i w razie potrzeby odbędą się specjalistyczne szkolenia na miejscu w urzędzie. Na kolejnych warsztacie zespoły dokonają samodzielnej oceny funkcjonowania własnego systemu monitoringu i wypracują propozycje ew. jego korekt. Konferencja końcowa pozwoli na podsumowanie doświadczeń uczestników, prezentację najlepszych przykładów wdrożenia zintegrowanego podejścia do monitorowania i ewaluacji strategii. 

W efekcie uczestnictwa w dwuletnim cyklu warsztatów każda jst będzie lepiej przygotowana do zarządzania swoim rozwojem poprzez właściwy monitoring i ewaluację strategii rozwoju, a także wdroży lub udoskonali istniejący system monitoringu.

Związek Powiatów Polskich Związek Miast Polskich Związek Gmin Wiejskich RP
Kapitał Ludzki, Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta strona używa cookie.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij