Doskonalenie zarządazania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego.

Monitoring sytuacji społeczno gospodarczej

Monitoring sytuacji społeczno gospodarczej

 

Pierwszego dnia moderatorzy zaproponowali uczestnikom metodę wdrożenia lub modyfikacji istniejących: mechanizmów monitorowania sytuacji społeczno-ekonomicznej i ewaluacji strategii rozwoju; technik monitorowania i oceny konkurencyjnoœci obszaru jednostki samorządu wobec: mieszkańców, przedsiębiorców, przyjezdnych. Wykorzystano w tym celu hurtownię baz danych z zasobami danych publicznych z różnych Ÿródeł i instrumenty analizy wielowymiarowej, a także przygotowaną specjalnie dla uczestników projektu interaktywną platformę informacyjną „Monitor Rozwoju” ze wskaŸnikami umożliwiającymi ocenę konkurencyjnoœci społeczno-ekonomicznej każdego z uczestniczących samorządów. Zespół specjalistów prowadzących warsztaty wstępne zaprezentował w jaki sposób w oparciu o posiadane narzędzia, zgromadzone będą i agregowane dane pochodzące z różnych Ÿródeł zewnętrznych (GUS, Urzędy Skarbowe, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Państwowa Komisja Wyborcza, Ministerstwo Finansów).

Zaprezentowano również metodykę przygotowania zestawów wskaŸników do monitorowania sytuacji społeczno-ekonomicznej na obszarze jednostek samorządu - beneficjentów. Uczestnikom Projektu warsztatu wstępnego zaproponowano szczegółowo metodę i narzędzia, niezbędne nie tylko do gromadzenia, przetwarzania lokalnych danych ale pozwalających przede wszystkim na wnioskowanie i przygotowywanie rekomendacji dla ciągłej aktualizacji programów rozwoju.W trakcie warsztatów wstępnych pracowano również z nad technicznym przygotowaniem zespołów uczestniczących w projekcie do przeprowadzenia badań w ramach Projektu, co w efekcie realizacji ma doprowadzić do budowy aktualnej mapy organizacji pozarządowych (obligatoryjnie dla uczestników Projektu), badań przedsiębiorców oraz badań mieszkańców –dotyczących badania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (badanie mieszkańców --opcjonalne dla uczestników projektu).

Drugiego dnia zaprezentowano techniki przygotowania i przeprowadzenia badań ankietowych potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie funkcjonowania jednostki samorządu, a także innych typów badań, dla których przygotowano metodologię prowadzenia badań.

Uczestnikom przygotowano materiały:

  1. Poradnik nt. zarządzania rozwojem oraz wykorzystania systemu monitorowania realizacji strategii prezentujący metodykę wdrażania efektywnego systemu monitorowania oraz ewaluacji w procesie zarządzania rozwojem.
  2. Materiały szkoleniowe w formie zestawu danych statystycznych wraz z policzonymi wskaŸnikami (oddzielnie dla każdej z 45 JST beneficjentów programu). Wykorzystane dane prezentują rzeczywiste procesy gospodarczo-społeczne zachodzące na terenie danej JST jakie mają największy wpływ na ich przebieg oraz mają istotne znaczenie w procesie planowania i zarządzania strategicznego rozwojem JST.
  3. Poradnik nt. metodologii badań ankietowych organizacji pozarządowych oraz poradnik metodologii badań ankietowych przedsiębiorców prezentujący szczegółową metodologię badań organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Przewodnik umożliwia przygotowanie i budowę aktualnej mapy aktywnoœci organizacji pozarządowych oraz doskonalenie umiejętnoœci realizacji badań ankietowych w trakcie prac podczas warsztatów strategicznych.

Przygotowane poradniki i materiały szkoleniowe mają pomóc uczestniczącym JST w samodzielnym prowadzeniu procesów doskonalenia umiejętnoœci analizy danych w kontekœcie całoœciowego systemu monitoringu, dostosowywania do swoich uwarunkowań proponowanego system monitorowania realizacji strategii oraz prowadzenia badań ankietowych pomiędzy warsztatami.

Dodatkowo specjaliœci SRGG prowadzili prace nad architekturą specjalistycznego portalu internetowego „Monitor Rozwoju”, który będzie udostępniony on-line. Portal, zawierać będzie dane na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów na których funkcjonują uczestniczące w programie samorządy. Portal będzie również platformą informacyjną dla lokalnych partnerów uczestniczących w procesie aktualizowania strategii rozwoju i programów realizacyjnych.

 

Sprawozdanie

Fotografie

Związek Powiatów Polskich Związek Miast Polskich Związek Gmin Wiejskich RP
Kapitał Ludzki, Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta strona używa cookie.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij