Doskonalenie zarządazania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego.

Doskonalenie umiejętności wykorzystania analizy danych w kontekście całościowego systemu monitoringu

Doskonalenie umiejętności wykorzystania analizy danych w kontekście całościowego systemu monitoringu

 

Na przełomie kwietnia i maja br przeprowadzono kolejne Warsztaty Zarządzania Strategicznego (WZS) dla przedstawicieli 45 gmin, miast i powiatów biorących udział w projekcie „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego”. Od strony organizatorów wzięli w nim udział przedstawiciele trzech partnerskich organizacji: Związku Gmin Wiejskich, Związku Miast i Związku Powiatów oraz prowadzący – konsultanci z Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin (SRGG).

Dwudniowy warsztat poświęcony był doskonaleniu umiejętności wykorzystania analizy danych w kontekście całościowego systemu monitoringu. W trakcie warsztatów zostały również omówione wstępne wyniki badań ankietowych organizacji pozarządowych, których celem jest budowa mapy organizacji pozarządowych

W trakcie 1. dnia warsztatu specjaliści SRGG zastosowali praktyczne metody wykorzystania wyników badania potencjału organizacji pozarządowych. Omówiono wybrane wyniki badania „potencjału organizacji pozarządowych”, zaproponowano zmiany dotyczące modyfikacji narzędzi badawczych do potrzeb lokalnych, techniki wykorzystania pozyskanych danych oraz technikę budowy mapy organizacji pozarządowych.

Istotnym elementem warsztatów było zapoznanie uczestników warsztatów z procesem instytucjonalizacji systemu badania potencjału organizacji pozarządowych. Zaprezentowano formy programów współdziałania z organizacjami pozarządowymi, propozycje wsparcia finansowania sektora NGO we współpracy z sektorem publicznym oraz korzyści z rozwoju sektora NGO wynikające ze współpracy z JST. Przedstawiono również organizację, procedury, narzędzia wdrożenia programów współdziałania z organizacjami pozarządowymi, praktyczne i skuteczne formy komunikacji z sektorem NGO oraz metody oceny wpływu aktywności organizacji pozarządowych na konkurencyjność obszaru.

Zespoły JST pracowały ( w formule interaktywnych warsztatów) nad wdrożeniem systemu monitorowania sytuacji społeczno-ekonomicznej. Gdzie wykorzystano bezpośrednio w pracy warsztatowej portal „Monitor Rozwoju” i w praktyce metodologię SRGG, która umożliwiła uczestnikom warsztatów dokonania identyfikacji kluczowych problemów i priorytetów rozwoju swoich własnych obszarów.

W trakcie drugiego dnia warsztatu zaprezentowane zostały praktyczne techniki przygotowania i wdrożenia mechanizmów monitorowania rezultatów strategii. W oparciu o dane i wskaźniki przygotowane w portalu „Monitor Rozwoju”, w pracy warsztatowej wykorzystano je do : identyfikacji motorów rozwoju oraz definiowania priorytetów rozwoju. Dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie indywidualnie dla każdej JST biorącej udział w warsztatach analizę SWOT, z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi SRGG, gdzie ocenie poddano kluczowe czynniki rozwoju i dokonano ich prezentacji przez zespoły przygotowujące analizę.

 

Prezentacje

Załączniki

 

Związek Powiatów Polskich Związek Miast Polskich Związek Gmin Wiejskich RP
Kapitał Ludzki, Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta strona używa cookie.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij