Doskonalenie zarządazania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego.

Konferencja podsumowująca projekt

 

 

 

 

 

Wymiana doświadczeń i porównanie się z innymi najlepszymi sposobami samodoskonalenia

 

W dniach 3 i 4 czerwca w Legnicy odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego”. W ciągu dwóch lat przedstawiciele 45 jednostek samorządu uczestniczyli w cyklu 8 spotkań Grup Wymiany Doświadczeń skupionych wokół kilku sektorów usług komunalnych oraz w Warsztatach Zarządzania Strategicznego.

Pierwszym celem projektu było umożliwienie samorządowcom wymiany dobrych praktyk zarządczych, ale także problemów i trudności w zarzadzaniu katalogiem usług komunalnych: od wodno-kanalizacyjnych przez pomoc społeczną i ochronę zdrowie po kulturę i oświatę. Po drugie projekt miał na celu przekazanie pracownikom samorządowym wiedzy i umiejętności monitorowania lokalnych strategii rozwoju.

 

 

Wymiana doświadczeń i nauka monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej

 

Dwoma najważniejszymi komponentami projektu były Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Warsztaty Zarządzania Strategicznego (WZS).

Na potrzeby projektu utworzono 13 GWD: 8 miejskich, 3 powiatowe i 2 grupy wiejskie. Każda z nich odbyła 8 spotkań, podczas których dzielono się dobrymi doświadczeniami i wizytowano instytucje dostarczające usługi publiczne. Uczestnicy podczas spotkań dzielili się swoimi obserwacjami z bieżącego zarządzania usługami, rozpatrywano konkretne przypadki w kolejnych samorządach, porównywano formy organizacyjne i koszty.

Z kolei uczestnicy Warsztatów Zarządzania Strategicznego pracowali w oparciu o trzy cykle spotkań oraz wizyty konsultantów na miejscu w samorządach i prace własną urzędników. W trakcie spotkań omówiono m.in. metody i narzędzia monitoringu strategii i ich wykorzystanie dla aktualizacji strategii i planów rozwoju, przeprowadzono analizę uwarunkowań funkcjonowania samorządów lokalnych oraz analizę danych JST w zestawieniu z grupą porównawczą jednostek.

W Grupach Wymiany Doświadczeń uczestniczyło łącznie 467 osób, a z Warsztatów Zarządzania Strategicznego skorzystały 183 osoby. Natomiast 70 przedstawicieli gmin i powiatów uczestniczyło w obu tych komponentach.

 

 

Konkurs na lidera zarządzania usługami i baza dobrych praktyk

 

Kolejnym komponentem, który składał się na projekt był konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania”. W ramach projektu odbyły się 3 edycje konkursu: w 2011 i 2013 roku konkurs poświęcony był usługom społecznym, w 2012 – usługom technicznym. 25 czerwca br. w Warszawie w budynku Senatu RP odbędzie się konferencja podsumowująca konkurs, podczas której zostaną ogłoszone wyniki jego ostatniej edycji.

Baza Dobrych Praktyk www.dobrepraktyki.pl/ , to ostatni komponent zakończonego właśnie projektu poświęconego doskonaleniu usług publicznych. Jest to elektroniczna baza prowadzona przez korporacje samorządowe od 2008 r. Obecnie zasoby bazy liczą 400 opisów dobrych praktyk, powstały dzięki czterem projektom, z których udało się pozyskać środki na to przedsięwzięcie.

 

 

Dobre praktyki na podsumowanie

 

Podczas konferencji kończącej projekt moderatorzy poszczególnych grup wymiany doświadczeń oraz warsztatów zarządzania strategicznego zaprezentowali zrealizowane działania oraz efekty kluczowych komponentów projektu. Z kolei uczestnicy z poszczególnych miast pokazali przykłady wdrożenia usprawnień lub planowane usprawnienia w systemie zarządzania zrealizowane dzięki udziałowi w projekcie (prezentacje z tej części spotkania w załącznikach). Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna opowiadał o zrealizowanym w mieście połączeniu wydziałów kultury i promocji, które zaowocowało lepsza realizacją zadań miasta w dziedzinie kultury, Krzysztof Początek, zastępca prezydenta Opola pokazał przykład efektywnego wykorzystania budynków oświatowych jako alternatywy dla likwidacji szkół, a Alicja Matuszewska, skarbnik powiatu otwockiego mówiła o przekształceniach w ochronie zdrowia oraz o przydatności narzędzi benchmarkingu kosztów usług zdrowotnych.

Efekty swojego udziału w projekcie zaprezentowali także uczestnicy warsztatów zarządzania strategicznego. Tomasz Łęcki, burmistrz murowanej Gośliny opowiadał o prowadzonej w jego mieście aktualizacji systemu monitorowania realizacji strategii rozwoju, Tadeusz Krawczykowski, pełnomocnik prezydenta Kalisza zaprezentował efekty jakie wniosła praca w projekcie w dziedzinie współpracy z organizacjami pozarządowymi w aglomeracji kalisko-ostrowskiej i wreszcie sekretarz gminy Rokietnica, Danuta Potrawiak opowiedziała o wdrożonym w gminie systemie monitoringu sytuacji w oświacie jako narzędzia wspierającego realizację polityki oświatowej.

 

 

Forum wymiany myśli

 

Grupy Wymiany Doświadczeń stały się dla samorządowców forum wymiany doświadczeń, umożliwiły nawiązanie bezpośrednich kontaktów i przyjaźni. Uczestnicy podkreślali to podczas spotkania w Legnicy. Związek Miast, Związek Gmin Wiejskich i Związek Powiatów zamierzają w różnej formie kontynuować tę metodę współpracy pracowników samorządowych, oczywiście jejej sakala będzie zależna od możliwości finansowych.

Projekt realizowany był od czerwca 2011 r przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP z dofinansowaniem z Programu OOKL 5.2.

 

 

Wszystkie prezentacje przedstawione w Legnicy dostępne są tutaj: http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosc-769-gwd_i_wzs_konferencja_podsumowujaca.html

 

Związek Powiatów Polskich Związek Miast Polskich Związek Gmin Wiejskich RP
Kapitał Ludzki, Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta strona używa cookie.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij