Zarządzanie Usługami

jst.org.pl Portal Wiedzy Samorządowej

Artykuły

2007-2010


W dniu 30 października 2007 r. w Lesznowoli oraz 16 listopada 2007 r. w Jaraczewie Związek Gmin Wiejskich RP zorganizował pierwsze spotkania przedstawicieli gmin wiejskich w ramach Grup Wymiany Doświadczeń, które są komponentem projektu szkoleniowo-doradczego pt. „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem tego komponentu jest opracowanie i wdrożenie w polskich samorządach metody polegającej na współpracy samorządów w ramach zespołów, w celu polepszenia dostarczania usług publicznych - poprzez mierzenie kosztów i wyników realizacji zadań, badanie satysfakcji odbiorców usług i wzajemne dzielenie się doświadczeniami w zakresie organizowania dostarczania usług. Zakłada się, że w całym komponencie w ciągu czterech lat udział weźmie około 200 samorządów należących do ogólnokrajowych organizacji samorządowych. W każdym roku będzie równolegle funkcjonować 10 Grup Wymiany Doświadczeń (GWD),gdzie każda z nich będzie się zajmowała jednym z sektorów usług publicznych: oświatą, pomocą społeczną, kulturą, transportem (drogownictwem i komunikacją publiczną), komunalną gospodarką mieszkaniową, oraz gospodarką komunalną (sektorem wodno-kanalizacyjnym i gospodarką odpadami). Każda grupa składa się z przedstawicieli reprezentujących ten sam typ samorządu tj. gminy miejskie, powiaty, gminy wiejskie.
W pierwszym pilotażowym roku realizacji komponentu w obszarze gmin wiejskich utworzono dwie Grupy Wymiany Doświadczeń z których jedna zajmuje się oświatą a druga gospodarką komunalną. W ramach cyklu pracy Grupy odbędzie się około 6 spotkań w czasowych odstępach miesiąca lub półtora pomiędzy spotkaniami. Każde ze spotkań zostanie przeprowadzone w kolejnych siedzibach gmin uczestniczących w pracach grupy.
Pracą każdej grupy kieruje koordynator GWD zatrudniony przez projekt, który posiada wiedzę praktyczną na temat realizacji usług w danym sektorze oraz wiedzę na temat mierzenia działalności gmin i ich doskonalenia. Związek gmin Wiejskich RP bezpośrednio zabezpiecza wsparcie organizacyjne funkcjonowania grup w których uczestniczą gminy wiejskie. Oprócz koordynatora i przedstawicieli ZGW RP merytoryczna praca grupy wpierana będzie poprzez uczestnictwo w spotkaniach doświadczonych ekspertów w problematyce, którą się zajmuje dana grupa gmin.
Efektem końcowym całego komponentu Grup Wymiany Doświadczeń będzie stworzenie trwałego modelu współpracy pomiędzy samorządami w celu poprawy zrządzania dostarczaniem usług poprzez wzajemne uczenie i wymianę doświadczeń.

Podobne dziedzinowo informacje znajdziesz także w pozostałych serwisach.

Ta strona używa cookie.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij